• Restaurant Slide 1
  • Restaurant Slide 2
  • Restaurant Slide 3
  • Restaurant Slide 4
  • Restaurant Slide 5

Đặt bàn trực tuyến

 
 
   
   
 
 
Tên món ăn:
Mì Hoàng Thánh
Giá tiền:
79.000 VNĐ
Mô tả:
Mì hoàng thánh là một món ăn ngon và có hương vị rất đặc biệt, nếu từng ăn một lần tại nhà hàng Forest chắc chắn bạn sẽ muốn thưởng thức lần thứ hai.

Chi tiết món ăn

Mì Hoàng Thánh là một món ăn ngon và có hương vị rất đặc biệt, nếu từng ăn một lần tại nhà hàng Forest chắc chắn bạn sẽ muốn thưởng thức lần thứ hai.