• Restaurant Slide 1
  • Restaurant Slide 2
  • Restaurant Slide 3
  • Restaurant Slide 4
  • Restaurant Slide 5

Đặt bàn trực tuyến

 
 
   
   
 
 
Tên món ăn:
Mực xào bơ tỏi
Giá tiền:
169.000 VNĐ
Mô tả:

Chi tiết món ăn